สำนักปลัด
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2012
ปรับปรุง 20/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 500510
Page Views 1024441
คณะผู้บริหาร

นายจินตศักดิ์ แสงเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

นายณรงค์ศักดิ์ ทองกรณ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

นายธีรยุทธ สีสัตย์ซื่อ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

นายธนพล แสงเมือง
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก
                                                                                   ® Copyright 2010-2011 All Rights Reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก 99 หมู่ที่ 3 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทร.0 5565 7258