หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เทวรูปพระแม่ย่า ประดิษฐาน ณ ศาลพระแม่ย่า

หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม

สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
   
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
  ภูมิประเทศและอาณาเขตโดยสภาพทั่วไป ตำบลไกรนอกเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่ การทำการเกษตรกรรมฤดูฝนเกิดสภาวะ น้ำท่วมขังและขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ในฤดูแล้ง
 
ภูมิอากาศ
  ภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลไกรนอก เป็นอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อน และร้อนชื้นในช่วงฤดูฝน
 
ฤดูร้อน เริ่มเดือน ก.พ. - พ.ค.
 
ฤดูฝน เริ่มเดือน มิ.ย. - ก.ย.
 
ฤดูหนาว เริ่มเดือน ต.ค. - ม.ค.
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  ตำบลไกรนอก มีการนับถือศาสนา 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์
  วัด จำนวน 3 แห่ง
 
วัดโบสถ์ หมู่ที่ 1
 
วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 4
 
วัดดอนแค หมู่ที่ 7
  โบสถ์คริสตจักร จำนวน 1 แห่ง
 
ไฟฟ้าในตำบล
  ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครัวเรือน โดยใช้บริการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขากงไกรลาศส่วนการ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครอบคลุม
ทั้งตำบล
 
ประปาในตำบล
  ประชาชนในตำบลมีน้ำประปาใช้ครบ
ทุกครัวเรือนโดยใช้บริการของการ
ประปาของตำบลไกรนอก จำนวน 8 จุด
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
  ในพื้นที่ตำบลไกรนอกส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่เพาะปลูก ทำนา พื้นที่คลองมีพื้นที่
เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ
ทรัพยากรธรรม ชาติในพื้นที่ ได้แก่
ดิน น้ำ ต้นไม้และอากาศ
 
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
 

ประเพณีและงานประจำปี
 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
 
งานทำบุญกลางบ้าน
 
ประเพณีสงกรานต์ วันสูงอายุแห่งชาติ
 
ประเพณีวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
 
ประเพณีวันลอยกระทง
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลไกรนอกได้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การร้องเพลงฉ่อย การร้องเพลงกล่อมลูก การรำชาวนา การทำขวัญข้าว การอนุรักษ์ดนตรีไทยการละเล่นพื้นบ้าน (โยนลูกช่วง) การรำมังคละ การรำกลองยาว
 
ภาษาถิ่น ใช้ภาษาสุโขทัย มีความเหน่อ ที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนที่ไหน เช่น คำว่า ปูเสื่อ เป็น ปูเสือ
 
การศึกษาในตำบล
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอกมุ่งที่จะ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไกรนอก
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแค

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนวัดโบสถ์
 
โรงเรียนบ้านโป่งแค
 
โรงเรียนวัดคุ้งยาง

โรงเรียนวัยใสใส่ใจทำดี

โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส 1 แห่ง)
 
โรงเรียนวัดคุ้งยาง

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตำบลไกรนอก

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไกรนอก
 
การสาธารณสุขในตำบล
แหล่งน้ำ
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรนอก
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
หน่วยกู้ชีพฉุกเฉินตำบลไกรนอก EMS
 
หน่วยเคลื่อนที่เร็วจัดการขยะตำบลไกรนอก
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
คลอง จำนวน 15 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 9 บ่อ
 
สระเก็บน้ำ จำนวน 41 สระ
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 จุด
 
การคมนาคม
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ไม่มี บขส.แต่จะเป็นเส้นทางที่รถทัวร์และรถ โดยสารประจำทาง วิ่งผ่านถนนทางหลวง หมายเลข 12 เชื่อมระหว่างจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก

มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญได้แก่ ถนนทางหลวงหมายเลข 12 เชื่อมระหว่างจังหวัดสุโขทัยและ จังหวัดพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1057 เข้าสู่ชุมชนทางด้านทิศเหนือเป็นเส้นทางที่เชื่อม ระหว่างอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก กับอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
การสื่อสารในตำบล

การบริการ/การพาณิชย์
 
ร้านค้า จำนวน 35 แห่ง
 
ร้านขายอาหาร จำนวน 20 แห่ง
 
ปั๊มน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง
 
ร้านซ่อมรถ จำนวน 5 แห่ง
 
ตู้ไปรษณีย์ จำนวน 1 จุด
 
ตัวแทนไปรษณีย์ จำนวน 1 จุด
 
ขนส่ง Kerry จำนวน 1 จุด
 
หอกระจายข่าว/เสียงไร้สาย จำนวน 8 แห่ง
 
มีบริการอินเตอร์เน็ตฟรี ที่ อบต.ไกรนอก
 
ความปลอดภัยในตำบล
การรวมกลุ่มของประชาชน
 
ศูนย์อปพร.ตำบลไกรนอก จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตำบล
ไกรนอก จำนวน 1 แห่ง

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด กลุ่มโอ่งผ้าไหม

กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ กลุ่มเห็ดนางฟ้า

กลุ่มดอกไม้จันทน์และพวงหรีด

กลุ่มเย็บผ้าเพื่อการประดิษฐ์
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก จ.สุโขทัย โทร : 055-657-258
รับเรื่องร้องเรียน โทร 055-657-258
จำนวนผู้เข้าชม 95,029 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10