หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก
 
 
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ยินดีต้อนรับค่ะ
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
     
  วิสัยทัศน์ อบต.ไกรนอก  
  “เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และบริการ”  

พันธกิจ
  สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร
  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข็มแข้ง
  ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด
  สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
  พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
  พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของ อบต. ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
 
กรอกแบบสอบถาม
  ความพึงพอใจในบริการ
   
ประมวลผลสำรวจ
   
  สายตรงปลัด  
  โทร: 085-0541178  
     
     
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
  คำแนะนำการชำระภาษี
  Tax Advice
  ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
  และที่ดินฯ
 
  การจัดการองค์ความรู้
  ภายในองค์กร
  Knowledge Management
  การนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนา
 
 
  คู่มือประชาชน
  SERVICE GUIDE
  ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่าง ๆ
  สำหรับติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
     
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170 โทรศัพท์ : 055-657-258 โทรสาร : 055-657-437
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก
จำนวนผู้เข้าชม 3,322,207 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-379-9184
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10