หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เทวรูปพระแม่ย่า ประดิษฐาน ณ ศาลพระแม่ย่า

หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม

สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์
 
" เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และบริการ "
 
  พันธกิจ
 
 
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา
 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
 
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข็มแข้ง
 
ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด
 
สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
 
พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว
 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
 
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของ อบต. ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก จ.สุโขทัย โทร : 055-657-258
รับเรื่องร้องเรียน โทร 055-657-258
จำนวนผู้เข้าชม 97,134 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10